گلدوزي فرصت های کسب و کار

چین نساجی جهان جذاب ترین quilted تولید و بازار مصرف، قوی ترین فرصت های نساجی کولتینگ برخی از جهان است.

چین برای ایجاد متوسط- و استراتژی های بلند مدت برای بهبود سطح اقتصاد باز، ایجاد فرصت های جدید برای ارتقاء صنعتی صنعت نساجی

از پیوست چین سازمان تجارت جهانی با پوشش بین المللی تجارت آزاد دو جانبه و یا منطقه ای در حال گسترش است و چین تجارت ارز مازاد و زیادی ذخایر، که منجر به چین نساجی به معرفی تجهیزات پیشرفته بین المللی تکنولوژی استعداد فوق العاده پیشرفته جذب شرکت های جدید ساخت پیشرفته و موسسات تحقیقات و توسعه، به شتاب در صنعت به منظور بهبود قابلیت نوآوری صنعتی بسیار مهم است. 6 سال قرن جدید چین نساجی تجهیزات صنعت ساخت ساخته شده است پیشرفت های قابل توجه و پیشرفت از جمله خارجی و Hong کنگ، ماکائو و برای فروش 31.34% 38.05% صادرات ارزش تحویل 64.3 درصد پایتخت خود اختصاص داده است. شرکت های تولیدی خارجی در چین منجر به پیشرفت و پیشرفت در نصب شده داخلی کارخانه پیشرفته، موقعیت برنده می دانم.


علاوه بر این، به دلیل جهانی شدن بین المللی از بازار چین بازار چین جذاب ترین بازار در جهان است، تقریبا تمام نام های بزرگ در جهان در چین است. در همین حال، بازار داخلی صنعت بزرگترین چین نساجی، 2000 شرکت فوق نسبت اندازه تعیین شده فروش داخلی به تولید 67% حال با 77 درصد است.