توسعه روندهای تکنولوژی دستگاه کامپیوتری گلدوزي

دستگاه کامپیوتری گلدوزي نیز گسترش بازار، در واقع این نوع محصولات هنوز بسیار جوان است، چیزهایی که واقعا می شود تنها در گذشته بیش از 10 سال در بازار و خود بازار بالقوه بزرگ است. در همین حال، خود فنی ارتقاء و توسعه انتظار می رود نیز بسیار سریع است. گلدوزي کامپیوتری ماشین جهت آینده خواهد شد کولتینگ ماشین آلات خاص و ویژه کولتینگ ماشین هوشمند برای رسیدن به دستیابی به باز کردن کامل، تغذیه، پر کردن، لبه، لبه برش مجموعه خطوط پردازش. علاوه بر این، کامپیوتری گلدوزي ماشین گلدوزی کامپیوتری ماشین همچنین با کنترل از راه دور از فرایند تولید گلدوزي طراحی اتوماسیون صنعتی، مدیریت هوشمند اطلاعات و کنترل فرآیند دستیابی به ترکیب شود.